Legislație.

Legislația pe scurt


În anul 2007 s-a implementat și în România “timbrul verde”, taxă care reprezintă contribuția consumatorilor la acoperirea costurilor de colectare, tratare și eliminare nepoluantă a deșeurilor electrice. Atunci retailerii erau obligați să afișeze separat valoarea timbrului verde lângă prețul produsului. Astăzi nu mai este obligatorie afișarea acestei valori, însă o plătim la achiziționarea oricărui obiect electric. Statisticile demonstrează ca problemele de mediu devin din ce în ce mai acute, iar reciclarea deșeurilor devine o soluție necesară și obligatorie pentru conservarea resurselor naturale și pentru reducerea poluării mediului. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) sunt de 10 ori mai nocive decât deșeurile menajere, deoarece au în componeneța lor multe componente non-biodegradabile, dintre care cele mai periculoase sunt mercurul, plumbul și cadmiul. Transpunerea directivelor europene în legislația românească obligă orice persoană fizică sau juridică să predea DEEE doar către un sistem autorizat de colectare. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 de lei pentru persoane fizice și cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei pentru persoane juridice (art. 43, alin. 1, lit. 1, OUG 5/2015). Mai mult decât atât, conform legii 211/2011, orice persoană juridică este obligată să dețină evidențe privind gestionarea deșeurilor (prin desemnarea unei persoane din rândul angajaților proprii sau să delege către un terț), deci inclusiv pentru DEEE (art. 22, alin. 3, legea 211/2011). Nerespecatrea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei (art. 61, alin. 1, lit. b, legea 211/2011).

X